Byenvini nan
The Economic Opportunity Council of Suffolk, Inc
K ap bay sèvis epi kreye pwogram nan tout kominote zÒn Suffolk la nan Long Island.


Dènyèman Akòde

"Sèvis Sipò pou
Fanmi Veteran"


Sibvansyon Ministè
Ameriken Veteran yo,

EOC of Suffolk an
mezi pou l ede
veteran yo ansanm ak
fanmi yo pi byen
nan tout zÒn Suffolk la.

Klike La pou plis detay!
Asistans Kominotè Pou:
Sèvis Pwoteksyon pou Timoun ak Granmoun
Sèvis Fanmi Dakèy
Sèvis Gadri
Pwogram Refij Sekiritè
E plis ankò...

Kèk nan Sèvis
ak Pwogram ki Disponib:


Devlopman Familyal
Pwogram VIH/SIDA
Pwogram Lojman
Swen pou Timoun Montauk

Sèvis pou Moun ki
pa Byen Devlope

Suffolk County Family Court
Children's Nursery

Lè Titè Gad Timoun
nan Lès Patchogue

Move zèb ak Semans Wyandanch
YSèvis pou Jèn ak Adolesan

Byenvini nan Economic Opportunity Council of Suffolk, Inc.

 

Economic Opportunity Council of Suffolk, Inc. ofri yon pakèt pwogram ak sèvis a moun ki rete nan zÒn Suffolk yo ak kolektivite yo ki destine a edike, plede, epi ede pote amelyorasyon dirab a kalite vi yo.

Klike sou lyen pi ba pou ka konnen plis sou pwogram nou ofri yo.

 

Pwogram Nou yo

 

 

 

 

 

 

The Economic Opportunity Council of Suffolk, Inc | Copyright © | Telefòn: 631-968-8000 eks. 648